– Det er forskjell på landbruk og ei pølsebu i Bryggegata

Stor del: John Øyslebø (Sp) ville gi bønder og grunneiere møte- og talerett i landbruksrelaterte saker. – Landbruket forvalter 98 prosent av kommunen, sa han. Foto: Marianne Furuberg