Ønsket område: I dette området mellom Nye Vestnes og tribunen ønsker tennisklubben å anlegge fire tennisbaner. Hvis der er plass. Ønsket område: I dette området mellom Nye Vestnes og tribunen ønsker tennisklubben å anlegge fire tennisbaner. Hvis der er plass. Foto: Geir Nerhus

Tennisbanene skal på plass fortest mulig