Den eldste delen av Stokkeland skole skal rives. Bygget ble totalskadd etter en vannlekkasje i oktober 2016.

– Situasjonen er den at vannet har stått og rent i tre-fire måneder før det ble oppdaget, forteller Asle Imeland. Han er leder av stiftelsen GRIP som for en måneds tid siden overtok selskapet Stokkeland Næringspark AS.

Firmaet auto.gby holder til i bygget med den nyeste gymsalen. Dette bygget vil bestå. Det samme gjelder den lavere del av bygningsmassen ved innkjørsel til skoleplassen.

– Stiftelsen ønsker å gjenbruke en del av det gamle bygget i et fremtidig bygg, opplyser Imeland. Det gamle byggets tilstand er i en sånn stand at eneste mulighet var å søke rivingstillatelse.

– Bygget vil bli tatt ned når rivingstillatelsen, som forventes å foreligge i nær framtid, blir gitt, opplyser Imeland. Inntil videre har de nye eierne ryddet opp, revet ut alt innvendig og sortert i henhold til avfallsplan.

– For naboene på Stokkeland har det vært plagsomt med mugglukt fra et bygg som står der og ingen har tatt ansvar for. Derfor er vi interessert i å komme i gang så fort som mulig, for så fort varmen kommer, så kommer jo mugglukta igjen, sier Imeland.