Søgne kommune skal bruke 596 millioner de neste fire årene.

Mest går til skole. Slik fordeler lista seg: