I går ble den norske kortlisten av Oscar-kandidater offentliggjort. Kortlisten består av tre norske filmer som er nominert av totalt 23 langfilmer.

De tre filmene på lista er Pyromanen, Welcome to Norway og Kongens nei.

Onsdag 7. september i neste uke skal en av de tre filmene velges ut til å representere Norge som den enedelige Oscar-kandidaten.

Det er slik at alle land kan innstille en film til kategorien Best Foreign Language Film (beste fremmedspråklige film). Kriteriene er at filmen må være produsert utenfor USA og ha et annet språk enn engelsk som hovedspråk.

Fra 1. oktober vurderer Oscar-komittéen for fremmedspråklig film alle de innstilte filmene. Deretter velger det ut seks filmer til en kortliste, før en eksklusiv komité tilføyer tre filmer til listen.

Til slutt velges fem filmer ut av en komité på USAs vest- og østkyst som blir de endelige Oscar-nominerte filmene.

Det gjenstår å se om Pyromanen, eller en av de andre to norske filmene, klarer det gjennom nåløyet og blir å se i Hollywood under Oscar-utdelingen 26. februar 2017.