Forskjellsbehandling har det vært i Søgne helt siden 1970-tallet. Det er ikke noe nytt fenomen. Uansett om av byråkrater eller politikere ser det ut til at denne "galskapen" ingen ende vil ta. Det ene partiet er ikke bedre enn det andre. De borgerlige er ikke bedre enn sosialistene - og det skuffer meg virkelig. Men om tre år er det igjen kommunevalg og da får hver og en av politikerne svare for den politikken de har ført. Vi trnger noen nye politiske partier som kommer på banen i Søgne. Kanskje hadde Demokratene, Pensjonistpartiet og NKP gjort det bedre enn de som styrer bygda i dag. For maken til klabb og babb som er blitt avslørt det siste halvåret skal det letes lenge etter.