Politikerne i Fylkestinget vedtok enstemmig 16.12.2014 at det skal etableres en ny videregående skole på Tangvall i Søgne, og at naturbrukstilbudet skal opprettholdes og videreutvikles.

Søgne Høyre ønsker å kommentere forslaget  fra Fylkesrådmannen om hvordan Ny videregående  skole i Søgne skal se ut i fremtiden.

Fylkesrådmannens forslag bygger på prinsippet «urban gardening» som betyr at matproduksjonen flyttes fra de næringsrike og naturskjønne jordene på Søgnetunet til kasser og bed på Tangvall. Vi i Søgne Høyre mener dette blir helt feil. Vi har i dag en stor  og god matproduksjon i svært næringsrik jord som vi mener må videreføres  som et godt tilbud til elevene i fremtidig matproduksjon, og ikke minst i tråd med tidligere Fylkestingsvedtak. «Urban Gardening» med planting i bed og kasser bør heller være et supplement.

Videre foreslår Fylkesrådmannen å satse på hest og smådyr.  Søgne Høyre vet at melkeproduksjonen ved skolen har vært stor over mange år. Det blir færre og færre melkebønder i lansdelen og dette fagområdet  bør det fokuseres sterkt på og ikke bygges ned slik Fylkesrådmannen foreslår. Det er viktig at skolen har fokus på denne primærnæringen og at fremtidens melkebønder også i fremtiden kan utdannes på denne skolen. Søgne høyre har gått til valg på og støtte opp om primærnæringene og det er da viktig at denne linjen får fortsette på skolen.

En ny skole på Tangvall basert på grønn ideologi er bra. Men vi i Søgne Høyre er mest opptatt av hvilket tilbud som gis elevene på den nye skolen. Innholdet og programtilbudet  er det som bør stå i fokus,  og at det blir et godt og variert skoletilbud i fremtiden. Vi kan få en attaktiv skole som kan ta imot elever fra hele landsdelen.

Søgne Høyre er opptatt av næringslivet. Det vil være av stor betydning å få en ny videregående skole til Søgne. I et tøft næringslivsmarket vil en ny skole som fylles med flotte elever og lærere vil gi hele Søgne et løft.

Les også: Mest mulig må på Tangvall

Les også: Ansatte vil bevare fjøs og matproduksjon

Fylkesrådmannens forslag legges frem førstkommende tirsdag i Hovedutvalget for Kultur og Utdanning, og der oppfordrer vi alle de politiske forlkevalgte til å si nei til Fylkesrådmannens forslag, og stemme for å  stå sammen og bygge Søgne opp for fremtiden.

SØGNE HØYRE

Jack Andersen og Synnøve Prebensen

Pressemelding