Hildegunn Schuff (MDG) er en av politikerne som var i komitèen for feiringen på Fagermoen torg. Hun ledet greipstadfolket gjennom feiringen og lovet at selv om Songdalen neste 17. mai er historie, skal det bli feiring av nasjonaldagen i Greipstad i årene framover. Selv om Songdalen opphører til nyttår som egen kommune og det ikke lenger blir egne politiske utvalg som kan påta seg oppgaven.

– Selvsagt skal vi ha feiring her i Greipstad i årene framover, presiserte Schuff.

Hildegunn Schuff (MDG) ledet greipstadfolk gjennom feiringen. Foto: Anne Lise Riseng

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) holdt tale for dagen. Han forlater sitt embete og neste 17. mai er Greipstad en del av Kristiansand. Han uttrykte stor sikkerhet på at Nodeland vil bli et levende sentrum og at stedsnære tjenester vil bli værende og Songdalen rådhus et innbyggertorg som vil være til glede for innbyggerne.

Den gamle gymsalen vil neste år framstå som en kulturplass. Allerede til høsten skal renovering og endring fysisk settes i gang.

– Jeg er sikker på at dette vil politikerne bruke penger på, lovet Greibesland folket han har vært ordfører for i fire perioder.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) holdt tale for dagen i Greipstad. Foto: Anne Lise Riseng

– Når vi gikk over Rismyrbrua kunne vi se bort til brua ved kirken, der var det toget så langt at der gikk også folk. Rett og slett et fantastisk skue, sa ordføreren som i 16 år har båret ordførerkjedet på 17. mai.

– Ta vare på det dere har i framtiden, jeg er imponert over hva denne bygda får til, sa Greibesland og benyttet anledningen til å takke alle frivillige for den enorme jobben de gjør.

– Porsmyrgjengen som har laget et sted vi har kunnet vise fram til Konge og Kronprinspar. Dere gjør en fantastisk jobb, sa ordføreren og nevnte opp flere frivillige lag og foreninger og Frivilligsentralen.

Frivillig sentralen i Songdalen deltok i folketoget i Greipstad, de fikk også skryt av ordfører Johnny Greibesland. På tilhengeren: Grethe Larsen, Knut Mørch, Ellen Finsådal. Nede: Allan Laursen, Knut Tveiten og Irene Haugland. Foto: Anne Lise Riseng