I kommunstyret 15. november ble småbåthavna på Skarpeid vedtatt.

Det har vært en lang prosess for å endelig få vedtatt denne båthavna.

Fylkesmannen har hatt innsigelser til denne båthavnen, men etter at utbygger har rettet seg etter Fylkesmannens krav trakk de sin innsigelse.

Utbyggingsplanen har også fått mange innsigelser fra privatpersoner i området, men politikerne i kommunestyret gikk inn for rådmannens forslag til vedtak, som var å godkjenne planen.

arnold markussen

Her kommer småbåthavna som nå er politisk vedtatt.