- Byggingen av nye E39 er et gedigent prosjekt og vi kommer tungt inn med gigantmaskiner, og i dette tilfellet rundt 650 personer til nærområdet der hvor veien skal bygges. Mange av de som jobber med veibyggingen her i Søgne og Songdalen nå kommer rett fra byggingen av E18 mellom Arendal og Tvedestrand, og derfor vet vi hvor overrumplende vi kan være.

- Det er derfor vi holder disse åpne orienteringsmøtene, sa Hans Olav Omnes, prosjektleder i AF Anlegg tirsdag kveld.

Omnes hadde håpet på flere fremmøtte, men han ga likevel en grundig gjennomgang av hele prosjektet, med oppstartstider og hva lokalbefolkningen kunne vente seg av aktiviteter langs traseen de neste årene.

Spesielt trakk prosjektlederen frem Trysnesbroa som med sin høyde på 55 meter er et spektakulært prosjekt.

Varoddbrua

- Broa skal bygges lik den nye Varoddbrua som nå bygges i Kristiansand og vil ta 2,5 til tre år å bygge, sa han.

Videre var Omnes spesielt opptatt av sikkerhet til publikum og alle som skal jobbe i prosjektet og oppfordret publikum til å kontakte AF Gruppen med en gang noe var usikkert.

- Skal noen inn til egen eiendom og ikke når denne via vanlige åpne veier, er vi positive og vil være behjelpelige med å finne en løsning, sa han videre.

Sørlandets lengste

Han fortalte også om de fem tunnelene som skal bygges og la spesiell vekt på Søgne-tunnelen som blir Sørlandets lengste.

- Denne tunnelen blir fire kilometer lang og går inn i fjellet fra øst ved Monan og kommer ut ved enden av Repstadvannet. I tunnelene går vi inn med et tverrslag omtrent midt i og borer den ene vegen og sprenger den andre. Så bytter langene plass og fortsetter før de igjen bytter plass.

- I Hellersdalen bygger vi nå et midlertidig massedeponi som skal ha plass til 6-700 000 kubikk masse. Masseforflytningene vil i hovedsak foregå på nybygde anleggsveier, men i oppstarten av hver strekning må noe av massen flyttes via det eksisterende veinettet, sa Omnes videre.

9,5 millioner tonn

Pressekontakt Helge Ramsfjell i AF Gruppen fortalte at det totalt skal flyttes på 9,5 millioner tonn masse, fordelt med 4,0 millioner tonn i åpent landskap og 5,5 millioner tonn i tunnelene.

- Når vi skal sprenge har vi en sikkerhetssone på seks hundre meter og vi prøver å få til de fleste sprengningene på dagtid i de områdene det bor mye mennesker. I de tilfellene oppsøker vi hver eneste bolig eller arbeidsplass og evakuerer disse under sprengningen, fortsatte prosjektlederen.

- Vi vil også sette ut rystelsesmålere og vi vil gjennom hele perioden monitorere eventuelle skader etter sprengningene. Nå som våren kommer og anleggsområdene tørker opp skal vi sørge for at støv ikke trenger inn i skog eller på annens manns eiendom, og det kommer til å gå mye vann hvis vi får samme type sommer som i fjor, fortsatte prosjektlederen.

Miljøtiltak ble også redegjort for og Omnes fortalte om de ytre miljøtiltakene som var gjort og skal gjøres.

- Gytebekker blir ført utenom anleggsområdene, vi siler vann og veibyggingen skal ha minst mulig påvirkning på naturen, sa han i den times lange orienteringen.

120 kilometer i timen

Nye Veier har søkt om høyeste fartsgrense på 120 kilometer i timen, men det gjelder kun fra vestsiden av Trysfjordbroa videre mot Mandal og Stavanger.

- Prosjektet fra Kristiansand vest til Døle bro er satt, og prosjektet kan ikke utvides. Det er snakk om en trasé fra 23 meter til 25, og vil bety en utvidelse av hele prosjektet, også kostnadsmessig. Dette kan vi gjøre noe med fra vestsiden av Trysfjorden og helt frem til Stavanger, men som sagt ikke fra Kristiansand til samme sted, sa rådgiver kommunikasjon i Nye Veier, Nils Bernt Rinde til N247 etter møtet tirsdag.

N247/Søgne og Songdalen Budstikke vil fortløpende orientere om anleggsarbeid som vil berøre trafikkbildet i årene som kommer. Det skal blant annet bygges flere rundkjøringer på dagens E39, disse skal sørge for å opprettholde trafikkflyten under byggeperioden av den nye Europaveien. I løpet av perioden skal også E39 i Holmenbakken bygges om for å kunne klargjøre den nye veien som skal føre frem til passeringen av Trysfjorden på den nye broa.

Hele strekningen Kristiansand vest til Døle Bro skal stå ferdig 5. oktober 2022.