I et brev til Statens vegvesen ber plansjef Dag Arntsen om at undergangen til E39 ved Lohnelier blir utbedret. Hensikten med dette er å sørge for at tungtrafikk kan kjøre her. I dag må mange kjøre via Lunde fordi undergangen er for lav.

I dag er den skiltet 4,3 meter, kommunen har målt den til 4,59 meter. «Etter opplysninger fra dere skal underganger være 4,7 meter for at det ikke skal settes opp skilt om høydebegrensing. Etter at vi har sett på tegninger om hvordan undergangen er bygd, ser det ut som om det kan etableres nødvendig høyde med å senke veibanen i undergangen,» skriver Arntsen.