Stian Mørch Aaen fra Søgne disputerer 9. september 2016 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Chemotherapeutants against salmon lice Lepeophtheirus salmonis – screening of efficacy».

Resultatene fra et doktorgradsarbeid utført ved NMBU Veterinærhøgskolen er et godt grunnlag for utvikling av nye effektive lakselusmidler som ivaretar matsikkerhet og miljø.

Lakseoppdrett er en næring som i løpet av sine nær 50 års eksistens har vokst ekstremt raskt. I 2014 eksporterte norske oppdrettsselskaper laks for om lag 40 milliarder kroner. Siden 1998 er produksjonen tredoblet. Næringen sørger for Norges nest største eksportvare etter olje, og det produseres også laks for eget konsum i størrelsesorden 1 milliard kroner.

Lakselus er en av de største hindringene for en fortsatt stor og bærekraftig industri. Dagens lusestrategi sørger for at oppdrettslaks sjelden påvirkes nevneverdig av lakselus, men parasitten formerer seg fort, og kan være svært ødeleggende for stammer av villaks og sjøørret som lever i fjordene der oppdrettsanlegg befinner seg.

Dårlig virkning av tradisjonell bekjempelse

Lakselus kan bekjempes på flere måter. Legemidler har til nå vært den mest forutsigbare og effektive metoden, men de senere år har det vært en økning i andelen lakselus som er resistent mot (flere av) legemidlene. Legemiddelprodusentene jobber med å fremstille nye produkter som kan ta unna motstandsdyktige parasitter. Utfordringen er å finne komponenter som virker spesifikt mot lakselus, og som samtidig er skånsomme mot andre akvatiske organismer og som ikke påvirker matsikkerheten.

Ved siden av legemidler er det også utviklet flere ikke-medikamentelle løsninger: Fisk som beiter parasittene av laksen (rensefisk), laserstråler som lynraskt skyter lakselus, planktonskjørt som henger rundt merden, og mekanisk avlusning, for å nevne noen. Utfordringen er å identifisere et legemiddel som er sikkert å bruke, og som går overens med de ikke-medikamentelle tiltakene som finnes.

Nytt håp?

En viktig del av Stian Mørch Aaens doktorgradsarbeid har vært å utvikle metoder for utprøving av nye legemidler på alle stadier i parasittens liv. I felt telles lakselus jevnlig, de eldste og største parasittene som formerer seg er lettest å se, og det fokuseres på å fjerne disse. I tillegg til å utforske legemidlenes effekt på voksne stadier, har Aaen også analysert virkningen på lakselusegg, samt på de bittesmå naupliene som er frittlevende stadier av parasitten.

I forsøkene ble 26 legemiddelgrupper analysert. Flere legemidler med forskjellig virkningsmekanisme viste seg å være effektive, enten ved at de hemmet parasittens utvikling, eller ved å føre til direkte immobilisering av parasitten Det er flere fysiologiske prosesser som kan påvirkes av legemidler. Arbeidet gir et godt grunnlag for videre studier som kan føre til utvikling av innovative produkter.

Pressemelding