Ellen Finsådal håper at det kommer noen på Songdalen rådhus klokken 1830 torsdag 15. september som kan tenke seg å bidra til å gi bygdefolket goder gjennom Greipstad Helselag.

– Helselaget gjør ting som kommer til gode. Hvis det blir nedlagt etter nyttår, er det flere som vil merke en forskjell, det synes jeg er trist, sier Finsådal som har vært med i laget i årevis. Nå trengs det imidlertid rekruttering hvis helselaget som ble stiftet 23.03.1919 skal fortsette inn i 2017.

– Får vi ikke nye medlemmer, blir det nedleggelse, sier hun.

På møtet kommer Olaug Kvalstad, leder for Nasjonalforeningen, Sidsel Birkeland Skaar fra Vest-Agder foreningen kommer med tips og Inger Lise Markussen fra Songdalen kommune skal fortelle om samarbeidet mellom helselaget og kommunen.

– Dette er muligheten til å være med å bidra til at en lang tradisjon i Greipstad blir opprettholdt og gjøre noe ekstra for de som trenger det, sier Finsådal.

Se også