Omsetning av eiendommer i Søgne kommune

Andel av Gnr 25, bnr 187 er overdradd for kr 2.400.000 fra Jonny Severinsen, Ragnar Severinsen, Øystein Severinsen og Reidun Vik til Irene Andersen (29.03.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 25, bnr 192

Bårågerveien 26 (Gnr 30, bnr 222) er solgt for kr 1.490.000 fra Ausviga Eiendom as til Anita Olsson Simonsen og Bjørn Simonsen (01.04.2019)

Eikeveien 125 B (Gnr 28, bnr 662, seksjon 2) er solgt for kr 3.890.000 fra Jan-Erik Nordhagen til Bjørg Tordis Seland Olsen og Leif Gunnar Olsen (01.04.2019)

Eikeveien 125 A (Gnr 28, bnr 662, seksjon 1) er solgt for kr 3.900.000 fra Jan-Erik Nordhagen til Anita Amble og Sigtor Kjetså (01.04.2019)

Andel av Tangveien 35 B (Gnr 73, bnr 206, seksjon 3) er overdradd for kr 1.500.000 fra Erik Spieler til Kristin Severinsen Spieler (01.04.2019)

Okse 28 (Gnr 26, bnr 13) er overdradd fra Bernt Waldemar Pettersen til Unni Kartevold (29.03.2019)

Rådhusveien 36 (Gnr 72, bnr 57) er overdradd fra Rådhusveien 36 as til Rådhusveien 36 as (01.04.2019)

Stauslandsveien 42 (Gnr 19, bnr 15) er solgt for kr 2.250.000 fra Geir Fridén og Lene Skomedal Fridén til Eirik Førland (02.04.2019)

Havåsen 10 (Gnr 30, bnr 119) er solgt for kr 2.150.000 fra Cathyrine Mae Dayta Cariton og Gordon Myklebust til Irmelin Fossengen og Julian Fossengen (03.04.2019)

Kleivtunet 13 (Gnr 17, bnr 269) er solgt for kr 3.400.000 fra Elin Krumm og Jesper Elimar Krumm til Sandra Lohne Olsen og Vegard Sandland (03.04.2019)

Oftenesheia 33 (Gnr 31, bnr 128) er solgt for kr 5.950.000 fra Helge Mushom til Wenche Aaheim og Per Arve Vatnehol (03.04.2019)

Ytre Åros 2 F (Gnr 20, bnr 638, seksjon 7) er solgt for kr 3.250.000 fra Aa&aa Eiendom as til Erik Spieler (03.04.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 20, bnr 638, seksjon 25

Torvgada 3 (Gnr 72, bnr 200, seksjon 17) er overdradd fra Astri Njerve Ingebrethsen til Marit Njerve Borgenvik, Birger Ingebrethsen og Jan Ivar Ingebrethsen (03.04.2019)

Torvgada 3 (Gnr 72, bnr 200, seksjon 17) er solgt for kr 2.030.000 fra Marit Njerve Borgenvik, Birger Ingebrethsen og Jan Ivar Ingebrethsen til Andrea Lorentzen Ellila (03.04.2019)

Birkedalsveien 39 (Gnr 23, bnr 751, seksjon 1) er solgt for kr 2.380.000 fra Hansen og Repstad Eiendom as til Søgne Motorservice as (04.04.2019)

Tangveien 33 (Gnr 73, bnr 206, seksjon 1) er solgt for kr 3.150.000 fra Berit Ånonsen Ramsland og Vidar Ramsland til Linda Joreid og Trond Albert Joreid (04.04.2019)

Andel av Stokkelandstien 15 (Gnr 20, bnr 263) er overdradd for kr 600.000 fra Tom Edvin Ravnberg til Mikal Ravnberg (04.04.2019)

Andel av Skarpøya 25 (Gnr 23, bnr 255) er solgt for kr 2.750.000 fra Erik Sødal Grobæk til Svein Arne Sødal (08.04.2019)

Oftenesheia 23 (Gnr 31, bnr 126) er solgt for kr 1.300.000 fra Repstad Eiendom as til Mette Aanestad Kartevoll og Vidar Kartevoll (10.04.2019)

Hølleveien 177 (Gnr 23, bnr 696) er solgt for kr 3.450.000 fra Kjetil Andersen til Maahr Ludvig Eikeland (11.04.2019)

Ytre Åros 2 M (Gnr 20, bnr 638, seksjon 15) er solgt for kr 3.290.000 fra Aa&aa Eiendom as til Karianne Askildsen Thomassen og Torstein Thomassen (11.04.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 20, bnr 638, seksjon 25

Andel av Gnr 31, bnr 159 er solgt for kr 565.000 til Frank Robert Fredriksen, Anita Ingebrigtsen, Repstad Eiendom as og Gunnar Hangeland (12.04.2019)

Lundeveien 101 (Gnr 71, bnr 116, seksjon 22) er solgt for kr 5.780.000 fra Søgne og Greipstad Sparebank til Karstein Lohne (15.04.2019)

Gnr 49, bnr 4 er solgt for kr 160.000 fra Jorunn Aarseth til Liv Monica Holmen og Lloyd Holmen (15.04.2019)

Tingvollen 17 (Gnr 23, bnr 792) er solgt for kr 6.500.000 fra Lillian Karin Råd Herlofsen til Jim Magne Morland og Unn Morland (16.04.2019)

Vedderheia 270 (Gnr 71, bnr 562, seksjon 2) er solgt for kr 1.940.000 fra Stian Aamodt til Jacob Rogstad (23.04.2019)

Sørheia 12 (Gnr 19, bnr 211) er overdradd fra Arthur Kurt Undheim til Åse Målfrid Undheim (23.04.2019)

Tjønneheia 68 (Gnr 20, bnr 364) er solgt for kr 2.650.000 fra Samantha Lynn Stubstad og Thomas Jahnsen Sørensen til Torbjørn Austli Kjøsnes og Mai Helen Lauvsland (25.04.2019)

Andel av Gnr 19, bnr 223 er solgt for kr 1.600.000 fra Rolf Wiig til Tormod Vallesverd (26.04.2019)

Salget omfatter også Grønngjelet 3 A (Gnr 19, bnr 230)

Andel av Hølleheiveien 46 (Gnr 23, bnr 325) er solgt for kr 1.350.000 fra Bjørn Haugen Lilleeide og Borgfrid Lilleeide til Sina Kathrine Øidne Hausvik og Lars-Erik Lilleeide Kvande (26.04.2019)

Andel av Gnr 23, bnr 936 er solgt for kr 750.000 fra Sina Kathrine Øidne Hausvik og Lars-Erik Lilleeide Kvande til Bjørn Haugen Lilleeide og Borgfrid Lilleeide (26.04.2019)

Andel av Blåsmoen 7 (Gnr 18, bnr 413) er overdradd fra Kevin Sørensen Jørgensen til May Tellefsen (26.04.2019)

Birkedalsveien 78 (Gnr 23, bnr 836) er overdradd fra Høllen Vest as til Birkedalsveien 78 as (26.04.2019)

Krossnesveien 14 (Gnr 20, bnr 62, seksjon 9) er solgt for kr 1.975.000 fra Espen Kjær til Henrik Høyland (29.04.2019)

Norddalsheia 20 (Gnr 31, bnr 178, seksjon 2) er solgt for kr 2.990.000 fra Kjellandsheia as til Even Eigestad og Julie Eigestad (29.04.2019)

Vedderheia 219 (Gnr 71, bnr 611) er solgt for kr 3.250.000 fra Diana Krystyna Flöhr og Siegfried Flöhr til Julianne Kleivan Holand og Morten Reitan Holand (30.04.2019)

Andel av Røsstadveien 288 (Gnr 35, bnr 2) er solgt for kr 1.098.472 fra Anders Jahnsen Holmen til Henrik Holmen (30.04.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 35, bnr 4

Omsetning av eiendommer i Songdalen kommune

Vatnelivegen 6 (Gnr 15, bnr 53) er overdradd fra Tomteprosjektering Sør as til Blink Hus Songdalen as (29.03.2019)

Lagmannsbakken 5 (Gnr 100, bnr 47) er overdradd fra Tom Kjell Finsådal til Turid Finsådal (02.04.2019)

Dåstøl 71 (Gnr 1, bnr 1) er overdradd fra Eivind Hageland til Bjørnar Hageland, Erling Hageland, Jan Hageland og Turid Hageland Mikalsen (09.04.2019)

Andel av Dåstøl 71 (Gnr 1, bnr 1) er overdradd for kr 1.200.000 fra Bjørnar Hageland, Erling Hageland og Turid Hageland Mikalsen til Jan Hageland (09.04.2019)

Dynestølvegen 217 (Gnr 18, bnr 19) er solgt for kr 2.500.000 fra Unni Grindland til Ingebjørg Haugeland og Sveinung Haugeland (16.04.2019)

Gnr 78, bnr 244 er solgt for kr 1.000.000 fra Meteigen Eiendom as til Arild Hetland (23.04.2019)

Andel av Svalåsvegen 120 (Gnr 110, bnr 575) er overdradd for kr 1.043.000 fra Iril Berge Hansen til Per Fredrik Augland (30.04.2019)

Gangdalen 4 B (Gnr 15, bnr 147, seksjon 1) er solgt for kr 1.750.000 fra Eva Finsådal til Bjørg Lauvsland og Rune Skuland (30.04.2019)

Levert av Ambita as