Prisantydning; 230 millioner kroner.

– Vi har en del virksomheter og eiendommer, vi må jo forsøke å selge noen av dem, sier Terje Rom.

Rom er styreleder i Alleen Eiendom AS, som eier eiendommen og leier ut lokalene til de ulike virksomhetene.

Thor Usterud er daglig leder i eiendomsselskapet. Han er også daglig leder av NorgesGruppen Eiendom Agder, som gjennom dagligvarebutikken Kiwi er en av de største aktørene ved kjøpesenteret.

Regionavisen Lister har de siste dagene forsøkt å komme i kontakt med Usterud for å få en kommentar og bakgrunn for et eventuelt salg av kjøpesenteret. Avisen har ikke klart å få kontakt med ham.

18.500 kvadratmeter

Dagens Handelsparken Senter ble etablert i 2014, da utvidelsen og moderniseringen av tidligere Alleen Senter ble gjennomført. Det tidligere Alleen Senter hadde et bruttoareal på litt over 7.000 kvadratmeter.

Handelsparken Senter har i dag 25 leietakere. Foto: Tom Arild Støle

Ifølge et prospekt som regionavisen Lister har fått tilgang til gjennom sikre kilder, har et formidlingsbyrå utarbeidet et prospekt over eiendommen. Dette skal etter det Lister erfarer ha blitt sendt ut til potensielle investorer og utviklere av blant annet kjøpesentre.

I prospektet står det at eiendommen består av et bruttoareal på over 18.500 kvadratmeter. Kvadratmeterprisen på anlegget er anslått til 12.400 kroner.

25 butikker

I tillegg til at eiendommen ligger på Rom med nærhet til E39 mot Kristiansand og Stavanger, opplyses det at 52 prosent av leieinntektene kommer fra leietakerne Kiwi, Bohus, Jysk og Lister Elektro. I alt er det 25 butikkleietakere og fire andre leietakere i senteret.

Bruttoleieinntektene for leie av lokalene til butikkene på senteret var i 2017 anslått til 16,7 millioner kroner.

NorgesGruppen, som eier dagligvarekjeden Kiwi, har overfor eiendomsselskapet bekreftet at de vil leie lokalene de disponerer i dag i ti år, det vil si frem til 2027.

Tar en med varehusene til Coop Obs, Biltema, XXL, Elkjøp og de som ligger på sørsiden av Fiboveien, er den årlige omsettingen i Handelsparken på over en milliard kroner.

Gjeld

Det som er utfordringen for en eventuell ny eier av Alleen Eiendom AS, er lønnsomheten. Bak eiendomsselskapet står selskapene NG Eiendom AS, LTL AS og Lister Eiendom AS. Alleen Eiendom hadde i 2016 et fremførbart underskudd på 12,5 millioner kroner, og selskapets gjeld var på nesten 200 millioner kroner.

Etter det regionavisen Lister erfarer, er det dagligvarebutikken Kiwi, sammen med møbel- og interiørbutikken Bohus Lyngdal og Jysk som er de store omsetningslokomotivene ved senteret.

Regionavisen har også kjennskap til at det er en del virksomheter ved senteret som sliter med å få regnskapene sine til å gå i pluss.