Signerte E 39-kontrakt til 30 mill.

Prosjektdirektør for E39, Asbjørn Heieraas, er glad for at enda en Nye Veier-strekning er i støpeskjeen for utbygging. Her avbildet ved Mjåvannsheitunnelen som er under driving i Songdalen.