– Urovekkende høye lønnsforskjeller

Agder ligger under: Åsta Lovise Einstabland ved Senter for Likestilling, sier Sørlandet scorer lavere på fleste likestillingsområder.