Regjeringen må begynne å ta ansvar når rapporter viser en stor økning i dødsfall på norske veier, mener Fremskrittspartiet.

Året 2022 ble et mørkt år for trafikksikkerheten med 116 omkomne på norske veier. Tallet er det høyeste siden 135 personer døde i 2016.

Fredag la Statens vegvesen fram rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken 2022» med samferdselsminister Nygård (Ap) til stede. Frp mener statsråden må forstå at trygge veier koster penger.

– Nå ligger fakta på bordet. Regjeringen kan ikke lenger utsette vedlikehold og bygging av våre tryggeste veier om de tar trafikksikkerhet på alvor, sier Frank Sve, Frps samferdselspolitiske talsperson, til NTB.

Samtidig letter han litt på sløret når det kommer til Frps alternative statsbudsjett, som kommer senere i år.

– Vi vil i budsjett for 2024 øke samferdselsbudsjettet med over fem milliarder kroner, med et klart fokus på rassikring, vedlikehold, forsterket midtoppmerking og trygge skoleveier. Vi igangsetter også bygging av flere prosjekter regjeringen har stanset og utsatt.

Samferdselsministeren lover samtidig styrket innsats framover for å nå nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.

– Vi må spesielt fortsette å bygge sikre veier og holde god standard på drift og vedlikehold, gjennomføre målrettet og effektiv kontrollinnsats og ha høy oppmerksomhet på føreropplæring og atferd i trafikken, sier Nygård.