Universiteter og høgskoler skal få mer frihet til å forme lærerutdanningene, lover regjeringen. Alle lærerutdanningene får forenklede rammeplaner.

Dette er første steg i å redusere den statlige styringen av lærerutdanningene, opplyser forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Første steg er å endre rammeplanene. I er det satt i gang en evaluering av grunnskolelærerutdanningene, og neste år kommer vi med en stortingsmelding om profesjonsutdanningene, sier han.

Rammeplanene inneholder blant annet føringer for hvor mye praksis det skal være i utdanningene, godkjenning av tidligere utdanning og krav til det faglige innholdet i utdanningene.

Et utvalg har gjennom våren levert forslag til endringer i rammeplanene, og regjeringen legger nå fram elleve oppdaterte rammeplaner.

Blant annet lettes det på kravene til hvordan praksisen skal gjennomføres. Det skal også bli enklere å få innpasset tidligere utdanning, selv om det mangler fagdidaktikk og praksis. Detaljerte krav om religion, livssyn og etikk fjernes.