Fare for flom – ber bøndene sikre rundballene

foto