Før jul ga Oslo tingrett 194 saksøkere medhold i søksmålet mot det private omsorgsselskapet Stendi, tidligere Aleris. Selskapet har anket deler av dommen.

Ifølge Klassekampen var hovedspørsmålet i saken krav om etterbetaling av feriepenger. Før saken kom opp for tingretten, inngikk Stendi et forlik med saksøkerne. Der godtar selskapet at saksøkerne var feilklassifisert som oppdragstakere, og at de dermed har krav på etterbetaling.

(NTB)