Betongbrygge skal sikre Hattholmen mot nye stormer