Flertallet mot fritt skolevalg

For: Harald Øyslebø (H), Anju Choudhary Manneråk (Frp) og Janne Fardal Kristoffersen (H) var for fritt skolevalg i nye Lindesnes. De resterende representantene i utvalget sa nei. Foto: Marianne Furuberg