Tilrettelegging - et tveegget sverd

Dilemma: Skilting av reservatet bør lik mye handle om oppfordring til varsomhet, mener Tor Egil Høgsås. Foto: Dag Lauvland