Nedre Malmø kan bli en «ny» bydel

Nye muligheter: Med utgangspunkt i arbeidet med kommunedelplan for kulturminner kan syv industribygg på Nedre Malmø utgjøre kjernelementer i en ny bydel, mener Marit H. Leschbrandt. Foto: Dag Lauvland