Bevilger penger til industrihistorisk senter

foto