MANDAL/SØGNE 41-åringen ble funnet skyldig i fire tilfeller av grovt tyveri, fire tilfeller av simpelt tyveri, fire tilfeller av heleri, samt oppbevaring av narkotika, kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og brudd på legemiddelloven.

Tiltalen omfattet blant annet flere hytteinnbrudd, både i Mandal og Søgne, samt kjøring i amfetamin— og metamfetaminrus.

Lovbruddene skjedde i tidsrommet august 2014 til april 2015, men kom ikke til retten før ett år senere. Retten uttrykker forståelse for at det kan ta noe tid å etterforske en slik sak, men mener at saksbehandlingstiden har vært unødig lang.

Antallet lovbrudd på kort tid regnes som straffeskjerpende omstendigheter. Det samme gjør hans aktive rolle som heler. Han har tilstått samtlige forhold unntatt ett, noe som gir ham strafferabatt. Mannens tilståelse og lang liggetid gjør at straffens lengde reduseres.

Mannen er domfelt to ganger tidligere for vinningsforbrytelser og ilagt en rekke bøter. Han fikk fast jobb februar 2015, og har vært rusfri siden. Retten mener derfor at en blanding mellom ubetinget fengsel og samfunnsstraff er riktig. I tillegg til 47 dagers fengsel, som allerede er sonet i i varetekt, dømmes han til 120 timer samfunnstjeneste. 30 timer mer enn aktors påstand.