I perioden fra oktober til desember mottok 30-åringen fra Mandal 53 postpakker med 150.000 kr som stammet fra salg av dopingpreparater. Han fungerte som mellommann mellom selger og kjøper av dopingsmidlene.

Samvittighetskvaler

I Kristiansand tingrett la han alle kortene på bordet, og innrømte at hans fortjeneste som mellommann var 15 prosent av omsetningen,og ble dermed dømt etter heleriparagrafen i straffeloven. Retten konkluderer med at det i denne saken ikke er kjent hva slags medikamenter han bidro til å selge, men trekker i skjerpende retning fram at 30-åringen i sin rolle har bidratt til spredning av denne typen helseskadelige medikamenter. I formildende retning trekker retten fram at han selv av samvittighetsgrunner valgte å avslutte helerjobben. Og at han tilsto straks har ble tatt inn til avhør.

115 timer samfunnsstraff

Det straffemessige utgangspunktet mener retten er 6 måneder ubetinget fengsel. Men velger her for hans samarbeidsvilje å sette straffen til 115 timers samfunnstraff. Dersom han ikke gjennomfører denne straffen, må han sone 120 dagers fengsel. I tillegg inndrar retten de 20.000 kronene han har innrømt å ha tjent på helerivirksomheten.