Roksvåg er i Agder Lagmannsrett dømt til 17 års forvaring med en minstetid på 12 år. Dommen ble forkynt torsdag ettermiddag.

– Vi er veldig glad for dommen. Det viktigste for oss var at forvaringsdommen ble opprettholdt, sier Ingunn Ophaug Røksland, mor til avdøde.

LES OGSÅ:

Drapet på Joakim Ophaug Røksland skjedde i boligen hos 20-åringen i mai 2015. I Agder Tingrett tidligere i år ble 20-åringen dømt til 18 års forvaring og med en minstetid på 12 år. Drapsdømte og hans forsvarer John Christian Elden anket dommen til lagmannsretten i håp om straffereduksjon og straff i form av en ordinær fengselsdom. Under rettsaken hevdet Elden at hans klient ikke var en fare for samfunnet.

Agder Lagmannsrett har konkludert med at 20-åringen er en fare for samfunnet og derfor valgt å opprettholde forvaringsdommen, men med ett års strafferedusjon i forhold til dommen i tingretten.

LES OGSÅ:

Lagmannsretten konkluderer med at forvaringsvurderingen som tingretten har angitt er korrekt. De mener bevisbildet som kom frem i tingretten i grove trekk er samsvarende med hva som er kommet frem for lagmannsretten.

"Flertallet vektlegger at domfelte i saken her har begått en meget alvorlig handling med massiv voldsutøvelse rettet mot en person som var hans beste venn, på grunn av noe som utad fremstår som uvesentlige faktorer. Med sitt avvikende fungeringsnivå fremstår han derfor med et stort farepotensiale, uansett om han for tiden i en kontrollert fengselssituasjon med optimal medisinering og støttetiltak ikke fremstår med noe forhøyet risikonivå i denne situasjonen", står det i dommen.

LES OGSÅ:

Lagmannsretten mener domfelte ville vært en fare for samfunnet ved en tidsbestemt straff.

"Tiltalte var 19 år på gjerningstiden, og vil være 37 år ved løslatelse av en tidsbestemt straff. Retten er av den oppfatningen at det vil være en kvalifisert gjentakelsesfare av nye alvorlige voldslovbrudd ved løslatelsen. Tiltaltes personlighetsmessige karakter vil være den samme på det tidspunktet i henhold til forklaringene fra sakkyndige", står det i dommen.

20-åringens forsvarer Elden sier til Fædrelandsvennen at dommen i lagmannsretten vil bli anket til Høyesterett.

– Det er fint at de reduserer straffen noe, men dommen blir anket til Høyesterett når det gjelder spørsmål om forvaring, sier forsvarer John Christian Elden til avisen.

LES OGSÅ: Planla massedrap på skole