MANDAL: — Fylkesmannen har bedt kommunen melde fra om hva vi har av størst mulig areal, med minst mulig bygningsmasse. Jeg har meldt inn at vi har Mandalshallen til aktuelle akuttmottaksplasser for asylsøkere, opplyser Andersen.

LES OGSÅ:- VILLE VÆRT FORFERDELIG FOR BARN OG UNGE

UDI Region Sør, som omfatter Agder-fylkene, Telemark og Vestfold har opplyst at de trenger 400 nye mottaksplasser daglig. NTB melder torsdag formiddag at UDI-direktør Frode Forfang sier at situasjonen er kritisk og at Norge må planlegge for etablering av 100.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i 2016. Nå er tema å få opp kapasitet.

— Godt samarbeid med kommunene er viktig for å gjøre en god jobb i denne situasjonen, sier han under en pressekonferanse torsdag formiddag.

UDI har henvendt seg til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap og forespurt hvor mye ledig kapasitet kommunene har til å ta imot asylsøkere. Mandal kommune er, i likhet med andre kommuner, forpliktet til å melde fra om ledig kapasitet til eventuelt mottak av asylsøkere.

– Vi har plass til 700, og må forberede oss på at det blir en realitet, sier Andersen.

LES OGSÅ: DETTE STILLER MARNARDAL TIL RÅDIGHET FOR ASYLSØKERNE

Ikke en prioritet

Ordføreren tror det finnes bedre tilgjengelige lokaler, og at Mandalshallen dermed ikke blir prioritert brukt.

– Fylkesmannen sier at det finnes bedre alternativer og at flyktningstrømmen dessuten begynner å avta litt. Men vi må ha det i bakhodet at det kan skje, sier han.

Dersom dette blir en realitet, ønsker ordføreren å få flest mulig over i andre boliger så snart det lar seg gjøre.

– Det er jo i så fall snakk om et akuttmottak, og tanken er da at de bor der noen dager før de sendes videre. Nå har vi jo sett at det ikke fungerer helt, men da vil vi i hvert fall prøve å få de videre til andre boliger så snart det lar seg gjøre. Slik at vi ikke beslaglegger bruken av hallen for barn og unge som bruker den til ulike aktiviteter, sier Andersen.

LES OGSÅ: ÅPNER FOR 40 ASYLPLASSER

Stopper alle aktiviteter

Hallen blir mye brukt av barn og unge til fritidsaktiviteter gjennom hele uken. Disse vil opphøre øyeblikkelig.

— De opphører der og da. Det er en del av øvelsen å informere de partene som til vanlig har sin aktivitet i hallen om at dette opphører, sier rådmann Irene Lunde i Mandal kommune.

Rådmannen vil ikke spekulere i om hvor aktuell hun tror Mandalshallen er som akuttmottak.

HAR DU LEST? HEVDER INNBYGGERNE ER BEKYMRET

Har begynt å forberede seg

Rådmann Irene Lunde sier kommunen har begynt å forberede seg på å ta imot flyktningene.

— Sånn sett har vi ikke noe stående apparat til å ta dem imot. Men vi har gjort en øvelse på å forberede oss, og vi har tildligere hatt øvelser i forbindelse med samfunnsberedskap hvor vi har øvd på å ta imot mange folk på en gang. Vi har rutiner for hvordan vi skal opptre, og hvem vi må ha med oss på lasset, sier hun.

— Det kommer an på hvem som kommer, hvordan situasjonen deres er, og hva som er blitt gjort tidligere, blant annet. Det blir nesten som å rigge seg for en stor ulykke, og da må vi bare prøve å følge de rutinene vi har som i utgangspunktet er store. Men hvordan vi rigger oss for å være beredt til å ta imot slike hendelser som ikke er en del av vår hverdag.

LEDER: VELKOMMEN

Kan bli langvarig

I første omgang er det snakk om akuttmottak. Men kommunen er forberedt på at det kan bli mer langvarig.

— I første omgang var det spørsmål om akuttmottak. Altså et tak over hodet og et sted å sove. Da ligger det i kortene at det er kortvarig. Men scenario to er at det ikke blir kortvarig. Det krever at vi må rigge oss med økt helsetjenste, catering og andre ting som må på plass, sier Lunde.

Utviklingen de siste ukene tilsier at det vil kunne komme mer enn 30. 000asylsøkere til Norge i 2015, ifølge UDI. Ved utgangen av oktober var det kommet i overkant av 22.000 asylsøkere. Overføringsflyktninger, eller kvoteflyktninger, er ikke medregnet i dette tallet og kommer i tillegg.

UDI planlegger blant annet akuttmottak på flytende forlegninger i sjøen på Odderøya i Kristiansand. Dette mottaket skal ha plass til 1.500 asylsøkere, og blir det nest største i region Sør om det blir en realitet.