LINDESNES: Campingplassen ved Audnaelvas utløp i Snigsfjorden er godkjent som akutt innkvartering for 150 asylsøkere. Daglig leder ved campingplassen, Stian Lauvås, forteller at det jobbes iherdig med å få alle brikker på plass.

– Det er ennå ikke underskrevet noen kontrakt, og sånn sett er ingenting klart. Men vi forventer å signere papir og komme til enighet med UDI snarlig, sier Lauvås.

Lauvås forteller at definisjonen på en akuttinnkvartering er at asylsøkerne skal være på stedet i inntil fire dager. Så skal personene videre til tradisjonelle mottak.

LES OGSÅ: ASYLMOTTAK I LILLEHAVN

Uvisst hvor lenge

– Men slik flyktningsituasjonen i Norge er nå, så er uvisst hvor lenge de blir værende. Behovet er stort for slike plasser, sier Lauvås.

Går alt som forventet, vil de første asylsøkerne ankomme Solstrand Camping allerede tidlig neste uke.

Lauvås har tidligere uttalt til Fædrelandsvennen campingplassen har 210 ledige senger i desember og januar. De kan også øke kapasiteten med å legge ut ekstra madrasser. Campingplassen kan huse asylsøkere i 10 leiligheter, 12 hytter og et stort internat.

– Mye står likevel tomt her om vinteren. Jeg tok selv kontakt med asylmottakene i nabokommunene, og like etter tok kommunen kontakt med meg for å vite hvor mange disponible plasser vi har, uttalte Lauvås til regionsavisen.

Under krigen i Bosnia i 1993 var Solstrand Camping ett av stedene som huset bosniske asylsøkere.

LES OGSÅ:LINDESNESMANN HJELPER BÅTFLYKTNINGER

1000 til Sarons Dal

Mandag ble det kjent at Troens bevis er positive til at Sarons Dal Hallen i Kvinesdal kan omgjøres til et akuttmottak for asylsøkere.

– Vi har blitt kontaktet av Direktoratet for sivilt beredskap. Jeg har tatt en runde med styret og vi stiller oss positive til å stille hallen til disposisjon, sier daglig leder Glenn Tønnessen i Troens Bevis til avisen Agder.

Hallen, som vanligvis brukes til vekkelsesmøter om sommeren, kan da fylles med opp mot 1.000 asylsøkere.

HAR DU LEST? KLARE TIL Å TA IMOT NYE ASYLSØKERE

Lanserer 15 innstrammingstiltak

Høyre og Fremskrittspartiet foreslår 15 konkrete tiltak for å stramme inn asyl— og innvandringspolitikken. På en pressekonferanse i Stortinget mandag kveld ble forslagene presentert av Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald T. Nesvik.

– Den virkeligheten vi nå ser utspiller seg over hele Europa, ikke minst også i vårt eget land, gjør at situasjonen er nærmest uhåndterlig for svært mange, så medfører det at vi må sette oss ned og sørge for å få på plass innstrammende tiltak, sa Nesvik, ifølge VG.

I forrige uke ble det satt ny ukerekord for asylsøkere til Norge. Totalt 2.452 asylsøkere er registrert - av disse flest afghanere og syrere. UDI-sjefen har varslet at voksne, enslige afghanske menn, som det kommer mange av over Storskog, ikke kan regne med å få opphold i Norge.

Dette er hovedtrekkene i forslagspakken fra de to regjeringspartiene: Begrensninger i regelverket for familiegjenforening. Innskjerpet bruk av midlertidig opphold. Raskere retur og utsendelse av personer som ikke har et beskyttelsesbehov Paragrafen i utlendingsloven om at en asylsøker får oppholdstillatelse hvis søknaden ikke er behandlet innen 15 måneder, settes midlertidig til side.

LES OGSÅ: STERKT MØTE MED BÅTFLYKTNINGENE