"Dere er anonyme imot andre brukere, men ikke om dere poster ulovlige trusler. Vi på Jodel tar dette på alvor og samarbeider derfor med det norske politiet. Personlige krenkelser og mobbing er heller ikke tillat på Jodel. På grunn av noen tilfeller av misbruk, har vi stengt av Jodel i dette området. Beklager til alle dere som har brukt vår app på en positiv måte. Vi vil holde dere oppdatert ved et senere tidspunkt."

Dette er meldingen Jodel har skrevet til sine brukere i mandalsområdet . Lindesnes skrev nylig om rektor Oddvar Haaland og elevrådsleder Dennis Torkelsens bekymring for appen . Nå tar Jodel grep.

Jodel har den siste tiden blitt brukt til å sende ut trussler mot forksjellige skoler. I Mandal har appen blitt brukt til mobbing og trakassering. Politiet i Mandal kjenner til appen og tar trakassering på nett alvorlig.