Kanonen, rett etter at den var kommet på land. Kanonen, rett etter at den var kommet på land. Foto: Audun Fegran Kopperud

Fant nye opplysninger om kanonen i gammel avis