I Espira Holum barnehage er det mange frø som skal sås. Fem år gamle Ella Møll (t.h.) og seks år gamle Sara Tomine Stusvik spør styreleder Karina Aasen hva de forskjellige frøene er. I Espira Holum barnehage er det mange frø som skal sås. Fem år gamle Ella Møll (t.h.) og seks år gamle Sara Tomine Stusvik spør styreleder Karina Aasen hva de forskjellige frøene er. Foto: Monica Gyberg Nielsen

I denne barnehagen dyrker barna sine egne grønnsaker