Bjørg Ekeland, leder av Halshaug vel, forteller at Oasen ønsker å søke om dispensasjon for åtte år på nåværende tomt, noe som vil bety at skolen kan bli værende for gått. Bjørg Ekeland, leder av Halshaug vel, forteller at Oasen ønsker å søke om dispensasjon for åtte år på nåværende tomt, noe som vil bety at skolen kan bli værende for gått. Foto: Kristian van Pelt

Oasen søker om ytterligere utsettelser: – Skolen viser lite respekt for politiske vedtak