Slik vil regjeringen møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060

foto