Lokal leder i Bonde- og Småbrukarlaget svært bekymret: – Vi nærmer oss en global matkrise