Har henvendt seg til kommunen: Oasen skole vil ta imot elever fra Ukraina

foto