Røykutvikling fra leilighet viste seg å være fra arbeid

foto