Statsforvalteren i Agder: Fastlegesituasjonen er alvorlig

foto