Skogsfjordveien får nytt navn

Mandalsveien: E 39 vest for Mandal heter i dag Skogsfjordveien. Driftsstyret har bestemt at veien skal skifte navn til Mandalsveien, som E 39 heter fra Lindesnes til Lyngdal. Foto: Marianne Furuberg