Lastebil sperret kjørefelt på E 39 i over to timer

Lastebilen fikk motortrøbbel og sto fast i østgående felt. Midtdeleren gjorde det umulig for trafikk å passere i samme felt. Foto: Jon Berntsen Kåsa