Klager på hanestøy i boligområde: Forlanger at hanene må avlives

foto