1,7 millioner til renovering av Lindesnes-eiendommer