Kraft­kommunen vil gi 2000 kroner til alle innbyg­gerne