Rådmann Kjell A. Kristiansen kunne under onsdagens møte fortelle at Riksantikvaren tilbyr seg å ta to tredjedeler av regningen på to millioner for å grave ut området. Utgravingen vil dokumentere alle funnene som er der og frigi det til kommunens utbygging. Det er allerede bevilget penger til idrettsparken.

– Prosjektet skulle vært ferdig, men vi fikk en utfordring med kulturminnene. Graver vi opp slipper vi at det blir tema om 5-6 år etter at anlegget er ferdig. Vi mener det er best for prosjektet at det ikke blir noe liggende her, men jeg må ha fullmakt til å si ja. Da kan vi jobbe videre med prosjektet etter hvert og vite om det som er bevilget er nok, sa Kristiansen i møtet.

Han visste at politikerne er utålmodige med å få anlegget ferdig og la til:

– Jeg tør ikke mene noe om hvor fort, men så fort som mulig.

Kjetil Aasen (Sp) var tydelig på at området bør graves ut.

– Nå har vi ventet i to år at skulle begynne. Da vil jeg foreslå at får det bort, ta kontakt med Riksantikvaren og få gjort dette så fort som mulig, få det ut på anbud og gjøre det klart, sa Aasen.

Terje Imeland (KrF) lurte på om det er vanlig at Riksantikvaren ber om penger fra kommunen slik.

– Jeg trodde heller det var motsatt, at vi normalt skulle betalt det selv. Jeg tror det er et godt tilbud, sa Helge Stapnes (Ap).

Sammen med Aasen har han jobbet mest med å få anlegget på plass.

Praten videre var tydelig: Riksantikvaren får ja fra Songdalen.

– Sett i gang prosessen du, så får du vedtaket, var oppsummeringen ordfører Johnny Greibesland (Sp) kunne gi rådmannen.