Internasjonal svanetelling 2015 fra 17-18. januar.

Hvert femte år gjennomføres organiserte tellinger av sangsvane og dvergsvane i Europa. Helga 17.-18. januar er det på nytt klart for svanetelling. Det er Wetlands International og Verdens naturvernunion (IUCN) som organiserer prosjektet, og hensikten er å se på endringer i utbredelse, habitatbruk og hekkesuksess. Dette står å lese på Norsk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Sangsvaner og dvergsvaner over hele Europa skal telles helgen 17.-18. januar. Tallene kan en legge inn på  Artsobservasjoner.

Wetlands International (WI) og IUCN sin «Swan Study Group» (SSG) har organiserte tellinger av svaner (sangsvane og dvergsvane) i Europa hvert 5. år. Den første tellingen var i 1995, og ble etterfulgt av en ny telling i 2010. En artikkel som oppsummerer resultater fra de fire forrige tellinger (fram til 2010) skal komme i løpet av 2015. Ved å telle regelmessig (hvert 5. år) får man mulighet til å se på endringer i f.eks. utbredelse, habitatbruk og hekkesuksess. Foreløpige resultater viser at bestanden av dvergsvane minker i Europa, mens det har vært en økning i antall sangsvaner.

Nå i 2015 er tiden inne for å telle på nytt! I Norge er det sangsvane og dvergsvane som skal rapporteres. Tellingen finner sted i helga 17. – 18. januar 2015. Prosjektet er interesserte i tellinger av både sang- og dvergsvaner.

Paul Shimmings  skriver at følgende bør noteres:

Art (sangsvane, dvergsvane)

Flokkstørrelse

Alder (voksne og ungfugler telles hver for seg hvis mulig)

Familiestørrelser

Hva slags habitat(er) fuglene bruker (for eksempel stubbåker, innsjø, elv osv.)

Er lokaliteten brukt til næringssøk eller overnattingsplass

Observasjonene legges inn på Artsobservasjoner. Resultatene vil bli sammenstilt og videresendt til Wetlands International.

Er det noen spørsmål så ta gjerne kontakt med Paul Shimmings (paul@birdlife.no) Tlf. 73 84 16 47.