Økonomisjef Ståle Øverland i Søgne kommune kunne i dagens budsjettframlegg konkludere at Søgne kommune drives godt.

– Når det gjelder gjeld har vi vært tilbakeholdne med investeringer og betalt mer avdrag enn vi strengt tatt må. Søgne har også lavere netto finansutgifter enn mange andre. Det er to ting som forklarer det, lav rente og eierandel i Agder Energi.  Søgne kommune har hatt gode resultat de siste årene, vi tror også vi får det neste årene. Det har ført til at vi kan bygge opp fond. Dette går ikke på at vi har vært heldig, vi har drevet godt, sa Øverland.

På grunn av penger i fond, står Søgne kommune rustet om det skulle skje endringer i renter eller inntekter.

– Kommer det høyere renter eller lavere inntekter har Søgne muligheten til å komme seg gjennom dette på grunn av mye på fond, sa økonomisjefen.

Rådmann Kim Høyer Holum sier at nå kan Søgne ta midler fra fondet til investering.

– Vi kan bygge en hel barnehage uten å ta opp lån. Det er meget bra. Så er det samtidig sånn at vi har et kjempegodt utgangspunkt, men vi har høye finansinntekter. Mange kommuner har ikke vår inntekter. Alle sektorer har spilt inn gode tiltak, både på kort og lang sikt. Veldig lite som når opp i årets diskusjon. Vi har hatt en langsiktig plan og tror på sikt at det vil gi effekt. Disse mekanismene og effektene tar tid. Vi har et godt utgangspunkt i vår kommune, men vi må ta inn over oss at vi har store investeringer, men det betyr også at vi får en ny skole, som er viktig for bygda, kommenterte rådmannen.