Det er behov for undervisningsrom på mottaket på Birkelid. Parkering er også et problem i området. Formannskapet har nå vedtatt at det skal bevilges penger til undervisningsrom, toaletter og parkering. Det haster å få i gang arbeidet, men det er enighet om at det ikke kan igangsettes før det har vært behandlet i formannskapet.

Litt fra debatten:

Arne Skraastad undrer seg over at administrasjonen satte fingeren i været og sa at ombygging av Birkelid storkjøkken ville koste 600.000.

- Var det ikke hentet inn noe tilbud da vi gjorde vedtak i kommunestyret, sier en indignert Skraastad når han ser at summen er tredoblet og i følge KrF-politikeren på grensen av kritikkverdig.

Rådmannen sier at dette skulle gå fort, det var hastverk i denne etableringen og stipuleringen av 600 000 var altså i forhold til en enkel ombygging.

- Når fagfolk kom inn ble saken annerledes, hurtigheten er årsaken og det er bare og beklage, er rådmannens tilsvar.

Jan Erik Tønnesland (Ap) sier at det er viktig å få gjort noe på Birkelid.

- Slik forholdene er på Voksenopplæringen er det fare for at folk ikke orker å jobbe der, det må gjøres noe der, sier Tønnesland som vil støtte forbedring også med parkering.

- Vi må komme i gang der ute, sier Tønnesland.