Folk i Kristiansand ser ikke ut til å ha like sterke meninger om komunesammenslåingen som dem som bor i Søgne og Songdalen.

Budstikka tok turen til Kvadraturen skolesenter for å spørre om hva beboere i Kristiansand mener om en eventuell kommunesammenslåing med Søgne og Songdalen.

Kjetil Viken, Fernat Celik, Tormod Tronvoll, Rene Pedersen, Andreas Mathiesen og Dajabruil Sulipov var noen av dem som ikke har satt seg inn i temaet.

- Det er første gang vi hører om det, sier flere av dem.

- Så lenge vi beholder Kristiansand-navnet og ikke bytter navn så går det bra, var de alle enige om.

De tror folk i Kristiansand er mer likegyldige til en kommunesammenslåing enn dem som bor i kommunene utenfor. De sier videre at teamet ikke blir diskutert på skolen eller i hjemmet i det hele tatt.

- Jeg tror ikke en sammenslåing vil forandre så mye for oss som bor i Kristiansand, sier Tormod Tronvoll. Det er de fleste av dem enige i.

- Det kan jo hende det blir en fordel for Søgne og Songdalen og at det blir mindre ting i Kristiansand da. Mindre penger, fordi det blir mer penger spredd. Mindre til læremidler for eksempel. Det blir nok mer penger per kommune, men kommunen blir jo mye større så da blir det vel mindre på hver person, sier Rene Pedersen litt uenig med de andre.

Likevel de er  alle enige om at de tror at livet vil fortsette som før uansett hva som skjer.

- Det er nok litt annerledes i utkanten av byen og på steder som Lista, Farsund og Lyngdal for eksempel. Der må de diskutere hvor et sentrum vil bli. Her er det mer gitt at Kristiansand blir sentrum, påpeker Kjetil Viken.

Budstikka pratet også med flere lærere og øvrige ansatte på Kvadraturen skolesenter og de hadde heller ikke satt seg veldig inn i saken og hadde heller ingen sterke formeninger om de ønsket å slå seg sammen med Søgne og Songdalen eller ikke.